دانستنی ها

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم همواره در حال تغییر است در عصر حاضر این تغییرات با رشد علم و تکنولوژی سرعت بیشتری پیدا کرده است. اگر نگاهی به زندگی مادی و معنوی انسان از ابتدای خلقت داشته باشیم تغییرات زیادی را به چشم می بینیم اما باید بدانیم از میان تمامی انسان هایی که آمدند و رفتند تعداد بسیار کمی از آنها این تغییرات گسترده را ایجاد کرده اند و حالا می خواهیم نگاهی کوتاه به زندگی این افراد داشته باشیم.

ما به بررسی دو گروه دانشمندان ایرانی و دانشمندان جهان خواهیم پرداخت که تاثیر زیادی در زندگی امروز ما داشته اند و به مرور بخش های دیگر را نیز اضافه خواهیم کرد.

 

معروفترین دانشمندان جهان

دانشمندان جهان

معروفترین دانشمندان ایران

دانشمندان ایرانی

10 / 10
از 1 کاربر
ارسال نظر
عنوان نظر :*
نام شما :*
ایمیل :*
*