دانشمندان ایرانی

زندگینامه دانشمندان ایرانی

دانشمندان ایرانی دوران قبل و بعد از اسلام از بنیانگذاران علوم مختلف بوده اند. متاسفانه اطلاعات زیادی از دانشمندان ایرانی قبل از اسلام وجود ندارد اما اطلاعاتی که ما در مورد دانشمندان ایرانی بعد از اسلام داریم از نقش تاثیرگذار آنان در پیشرفت علم خبر می دهد. دانشمندانی مانند زکریای رازی ، ابوریحان بیرونی ، ابوعلی سینا ، خوارزمی ، خیام و ... که با تدریس و آموزش به شاگردانشان زمینه رشد و پیشرفت در جامعه را ایجاد کردند و هنوز هم کتاب ها و نوشته هایشان مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. در ادامه این بخش اسامی معروفترین دانشمندان ایرانی را آورده ایم که شما می توانید با انتخاب هر کدام شرح کوتاهی از زندگی آنها را مطالعه کنید.

 

 جابرحیان

 خوارزمی

  رازی

    فارابی

     صوفی

بوزجانی

ابوریحان

ابن سینا

خیام

طوسی

ابوسهل

ابونصر عراقی

بنوموسی

ماسویه

شیخ بهایی

جندی شاپور

برزویه طبیب


ماهانی

ابوحنیفه دینوری

حبش حاسب

 

خردادبه

طبری

یعقوبی

حسابی

سمیعی

                                                                                                                   

 

 

 

 

10 / 10
از 1 کاربر
ارسال نظر
عنوان نظر :*
نام شما :*
ایمیل :*
*