فیلم آموزش

در پایین این صفحه فیلم های آموزش ریاضی و کامپیوتر قرار دارند که می توانید مشاهده کنید. فیلم آموزشی در یادگیری تاثیر زیادی دارد و در صورت تمرکز و دیدن با دقت هر فیلم آموزشی میتوان مانند حضور در یک کلاس از آن بهره برداری کرد

تاثیر فیلم آموزشی در یادگیری

فیلم های آموزشی ، مفاهیم را بهتر از یک جزوه یا کتاب میتوانند به دانشجو ودانش آموز انتقال دهند چون علاوه بر اینکه روش تدریس و حل مسئله در یک فیلم آموزشی بیان می شود توضیحات اضافی هم به راحتی برای درک مفاهیم توسط معلم گفته می شود ، توضیحاتی که نمیتوان برای درک مفاهیم در کتاب و جزوه نوشت.  بنابراین فیلم های آموزش مانند یک حضور فیزیکی تاثیر بالایی دارد ضمن اینکه میتوان با نگاه کردن مجدد فیلم آموزشی ، آموزش کاملتری بدست آورد.

فیلم های آموزشی و افزایش تمرکز

همانطور که در بخش یادگیری ریاضی اشاره شد علاقه نقش مهمی را در یادگیری بازی می کند. علاقه تمرکز دانش آموز را روی مبحث آموزشی افزایش می دهد به همین دلیل علاقه و رغبتی که دانش آموزان برای یادگیری با دیدن فیلم نسبت به کتاب و جزوه دارند تمرکز آنها را برای یادگیری بالا می برد.

فیلم های آموزشی راهی برای یادگیری آسانتر

فیلم های آموزشی کمک بسیار خوبی برای دانش آموزانی است که دسترسی به آموزش های مناسب ندارند. دانش آموزان مناطق دور از مراکز شهرستان ها که نمی توانند به راحتی از آموزش های مناسب برخوردار باشند از طریق مشاهده فیلم های آموزش می توانند همسطح با بقیه دانش آموزان کشور آموزش ببینند.

در ادامه میتوانید بخشی از فیلم های آموزشی ما  را مشاهده کنید در این بخش به مرور فیلم های بیشتری قرار داده می شود

12مجموع 21 وب کنفرانس

آموزش فتوشاپ

آموزش مبانی کامپیوتر

آموزش نرم افزار Fluent

آموزش نرم افزار GAMBIT

آموزش نرم افزار ایلاستریتور

آموزش Flowgorithm

نمایش اعداد گنگ روی محور

آموزش ریاضی پایه هفتم

آموزش ریاضی پایه هشتم

فیزیک دهم-چگالی

شیمی جدول تناوبی

اعداد تواندار-ریاضی هشتم

آموزش ریاضی پایه نهم

آموزش ریاضی دبیرستان

مثلثات

حسابان پایه دوازدهم

نرم افزارهای کامپیوتری

آموزش MATLAB

آموزش شبکه های کامپیوتری

تفکر سیستمی

12مجموع 21 وب کنفرانس
10 / 10
از 1 کاربر