فیلم های آموزشی درس ریاضی را در پایین صفحه مشاهده کنید.

ریاضی نه تنها جزء علوم پایه می باشد بلکه مادر همه علوم است. آموزش ریاضی از همان دوران یونان باستان برای کشف نظم موجود در طبیعت وجود داشت. علم ریاضی از یک طرف ذهنی است و از طرف دیگر کاربردی و عملی می باشد برای همین این هنر باستانی از گذشته های خیلی دور مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است تا بوسیله آن بتوانند نظم موجود در طبیعت را درک کنند و توصیفی برای آن داشته باشند.

 برای یادگیری بهتر درس ریاضی می توانید مقاله یادگیری درس ریاضی را مطالعه کنید

ما با آموزش ریاضی می خواهیم نظم موجود در طبیعت را با قوانین و فرمول ها تعریف کنیم به همین خاطر آموزش ریاضی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. همانطور که در بخش روش یادگیری ریاضی اشاره کردیم این کار مستلزم فهم صحیح از مسئله مورد نظر و درست فکر کردن در مورد جواب آن است.

در حقیقت ریاضی منطقی فکر کردن و واقع بین بودن را به ما آموزش می دهد و حدس و گمان در آن دخالتی ندارد

نمونه عینی این بحث قضیه فیثاغورث و دیگر استدلال های ریاضی هستند که از زمان یونان باستان تا به امروز هیچ تغییری پیدا نکرده اند برخلاف علوم دیگر که اگر با استدلال ریاضی اثبات نشده باشند به مرور زمان و با کشفیات جدید تغییر پیدا می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت:

افرادی که در ریاضی دانش و مهارت کسب می کنند توانایی تجزیه و تحلیل بهتر مسائل و مطابقت دادن مسائل با مدل های ریاضی را دارند از طرفی اگر ریاضی ندانیم قدرت یادگیری علوم دیگر را هم نداریم چون اکثر آنها با علم ریاضی در ارتباط هستند و در عصر کنونی که مهارت و کسب تجربه عامل اصلی در موفقیت انسان ها است ضعف داشتن در درس ریاضی ما را از یادگیری مهارت ها و آموزش های دیگر باز می دارد.

به دلیل گسترده شدن علم ریاضی ، آموزش ریاضی به دو گرایش ریاضی محض و ریاضی کاربردی تقسیم بندی شده است همانطور که از اسم ریاضی محض مشخص است این علم یک فعالیت ذهنی است و کاربردی در امور روزمره ما ندارد در مقابل آن ریاضی کاربردی قرار دارد که از آن در علوم دیگر استفاده می شود مثلا" در علوم فیزیک و شیمی از مباحث ریاضی زیاد استفاده می شود. در ادامه این بخش می توانید تعدادی از مباحث ریاضی را که آموزش داده شده اند را ملاحظه کنید.

1مجموع 9 وب کنفرانس

نمایش اعداد گنگ روی محور

آموزش ریاضی پایه هفتم

آموزش ریاضی پایه هشتم

اعداد تواندار-ریاضی هشتم

آموزش ریاضی پایه نهم

آموزش ریاضی دبیرستان

مثلثات

حسابان پایه دوازدهم

نرم افزارهای کامپیوتری

1مجموع 9 وب کنفرانس
10 / 10
از 1 کاربر