تدریس ریاضی نهم متوسطه

فیلم های آموزش ریاضی نهم متوسطه را در پایین صفحه ملاحظه کنید.

تدریس خصوصی ریاضی نهم متوسطه بصورت آنلاین یا حضوری

تدریس خصوصی ریاضی نهم متوسطه هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین انجام می شود. همانطور که در شرایط کلاس آنلاین اشاره کرده ایم تفاوتی بین آموزش آنلاین و آموزش حضوری وجود ندارد و با توجه به شرایط دانش آموز تدریس هر یک از آنها انجام می شود.فیلم هایی که ملاحظه می کنید مربوط به تدریس خصوصی ریاضی نهم است که در کلاس آنلاین برگزار شده اما این کلاس آنلاین می تواند با تعداد بیشتری از دانش آموزان در یک کلاس درس برگزار شود به اینصورت که هر یک از دانش آموزان در منزل خود بوسیله کامپیوتر وارد کلاس شود و به آموزش ریاضی که توسط معلم در حال تدریس است گوش دهند. اگر هر یک از دانش آموزان سوالی داشته باشند می توانند مانند کلاس درس مدرسه سوال خود را مطرح کنند و بقیه دانش آموزان هم در مورد آن نظر دهند.

حل تمرین های ریاضی نهم هم از طریق کلاس های آنلاین می تواند انجام شود کافی است سوالات و مسئله های ریاضی خود را در کلاس درس بارگذاری کنید تا معلم هم سوالات درسی را ببیند و پاسخ آنها را بدهد.

 

 

مشخص کردن اعداد گنگ روی محور

آموزش ریاضی نهم-اعداد گنگ

 

گویا کردن مخرج کسر

ریاضی نهم-گویا کردن کسر

 

 

10 / 10
از 1 کاربر
ارسال نظر
عنوان نظر :*
نام شما :*
ایمیل :*
*