فیلم های آموزش ریاضی هشتم متوسطه

فیلم های آموزش ریاضی پایه هشتم متوسطه را در پایین صفحه می توانید ملاحظه کنید. آموزش ریاضی هشتم متوسطه در فصل های باقیمانده را به مرور اضافه خواهیم کرد

تدریس خصوصی ریاضی هشتم متوسطه

تدریس خصوصی ریاضی پایه هشتم متوسطه به دو روش آنلاین و حضوری برگزار می شود با توجه به  توضیحاتی که در مورد کلاس آنلاین داده ایم می توانید از طریق کامپیوتر وارد کلاس آنلاین شوید

 

فیلم های آموزشی فصل اول ریاضی هشتم عددهای گویا

 

معرفی عدد گویا ریاضی هشتم                              آموزش جمع تفریق عدد گویا

 

آموزش ضرب عدد گویا ریاضی هشتم                              تمرین های عدد گویا ریاضی هشتم

 

ریاضی هشتم متوسطه

یادآوری ریاضی هشتم متوسطه

اعداد تواندار در ریاضی هشتم متوسطه

اعداد تواندار ریاضی هشتم متوسطه

توابع در ریاضی هشتم

تابع در ریاضی هشتم

10 / 10
از 1 کاربر
ارسال نظر
عنوان نظر :*
نام شما :*
ایمیل :*
*