فیلم های آموزش ریاضی پایه هفتم متوسطه :

فیلم های ارائه شده مربوط به آموزش ریاضی هفتم متوسطه است. فیلم های آموزشی ریاضی هفتم متوسطه به مرور در این بخش اضافه خواهند شد تا دانش آموزان عزیز بتوانند از آن استفاده کنند. همچنین بخشی از فیلم های تدریس خصوصی آنلاین که برگزار شده را نیز اضافه کردیم تا با روش تدریس آنلاین آشنا شوید. این تدریس بصورت خصوصی بوده و معلم و دانش آموز بوسیله کامپیوتر از منزل خود در این کلاس شرکت کرده اند برای آشنایی بیشتر با آموزش و تدریس آنلاین به بخش کلاس آنلاین مراجعه کنید.

تدریس خصوصی ریاضی پایه هفتم متوسطه

تدریس خصوصی آنلاین مانند تدریس خصوصی حضوری بدون محدودیت برگزار می شود و همانطور که در بخش کلاس آنلاین توضیح داده شد فقط نیاز به کامپیوتر و اینترنت دارید تا بتوانید در هر ساعتی که مورد نظرتان است در کلاس شرکت کنید

حل تمرین ریاضی پایه هفتم متوسطه در کلاس خصوصی

در حل تمرین های درس ریاضی هفتم میتوان از تخته موجود در کلاس آنلاین برای نوشتن استفاده کرد معلم و دانش آموز می توانند سئوالات خود را در کلاس درس بارگذاری کنند اگر تدریس خصوصی باشد معلم و دانش آموز به راحتی با هم صحبت می کنند و مسائل ریاضی را با هم حل می کنند

تدریس و حل تمرین ریاضی هفتم در کلاس مشترک

چند دانش آموز میتوانند در یک کلاس مانند یک کلاس درس عادی حضور داشته باشند و معلم برای همه دانش آموزان حاضر در کلاس تدریس را انجام می دهد. در صورت سوال داشتن هر دانش آموز و درخواست برای صحبت کردن ابتدا اجازه صحبت کردن از طرف معلم داده می شود تا آن دانش آموز بتواند سوال خود را مطرح کند. برای حل تمرین هم هر دانش آموز میتواند سوال یا مسئله های ریاضی خودش را در کلاس بارگذاری کند تا معلم آنها را ببیند و در صورت اجازه معلم میتوان آنها را برای بقیه شاگردان به اشتراک گذاشت

فیلم های آموزشی فصل دوم ریاضی هفتم عددهای صحیح :

 

 آموزش عددهای علامت ریاضی هفتم                                                  آموزش جمع تفریق عدد صحیح ریاضی هفتم

 

 

 تدریس ضرب تقسیم عددهای صحیح ریاضی هفتم                                                  حل تمرین عددهای صحیح ریاضی هفتم

 

                                    سوال امتحان ریاضی هفتم عددهای صحیح       

 

فیلم های آموزشی فصل سوم ریاضی هفتم جبر و معادله :

 

متغیرها در عبارت جبری                                        عبارت های جبری ریاضی هفتم

 

روش حل معادله جبری ریاضی هفتم

فیلم تدریس آنلاین ریاضی هفتم متوسطه :

جبر و معادله ریاضی هفتم

تدریس بخش جبر و معادله ریاضی هفتم

حل تمرین ریاضی هفتم متوسطه

حل تمرین ریاضی پایه هفتم متوسطه

عبارت های جبری ریاضی هفتم

عبارت جبری در ریاضی هفتم متوسطه

 

 

8 / 10
از 4 کاربر
ارسال نظر
عنوان نظر :*
نام شما :*
ایمیل :*
*