نشان دادن اعداد گنگ بر محور مختصات

روش نمایش دادن اعداد گنگ

حل تمرین از اعداد گنگ 

حل تمرین اعداد گنگ

10 / 10
از 1 کاربر
ارسال نظر
عنوان نظر :*
نام شما :*
ایمیل :*
*