در این بخش سعی داریم نمونه فیلمی از تدریس مدرسین را قرار دهیم تا آشنایی بیشتری با نحوه آموزش آنها داشته باشید. اگر مایل باشید می توانید از بخش مدرسین اطلاعات بیشتری کسب کنید و نظر خود را در مورد هر یک از مدرسین به ما اعلام کنید.

1مجموع 11 وب کنفرانس

مثلثات

حسابان پایه دوازدهم

ریاضی دبیرستان

ریاضی پایه نهم

ریاضی پایه هشتم

ریاضی پایه هفتم

نرم افزارهای کامپیوتری

آموزش MATLAB

شبکه های کامپیوتری

تفکر سیستمی

مقایسه زمین با ستارگان

1مجموع 11 وب کنفرانس